Memorandums syfte är att, genom konkreta exempel, visa vad ett medlemskap i IKEM – Innovations- och kemiindustrierna innebär. Hur vi påverkar och stöttar för bättre konkurrenskraft och rätt tillämpning av lagar och regler.

Större kraft i samlad röst

Tillsammans är det lättare att driva branschfrågor, säger Lennart Albertsson, vd på Kemira Kemi Genom IKEM kan medlemsföretagen lyfta upp branschfrågor som annars lätt försvinner i mängden. Tillsammans är vi starkare, även inom industrin. En av frågorna på agendan är... read more

Fullsatt i Visby

IKEM finns på plats under Almedalsveckan i Industriområdet tillsammans med övriga industriförbund inom Svenskt Näringsliv. Organisationerna anordnar ett trettiotal seminarier och området är en mötesplats för politiker och andra beslutsfattare. Sommaren 2015 besöktes... read more

Önskas: Rimliga villkor

Vad medlemmarna tycker är ledstjärnan för IKEM i avtalsrörelsen. Att lyssna in önskemål är en viktig del av förberedelserna. Rimliga lönehöjningar, flexibilitet och lägsta-löner är teman som återkommer. – Vi vill kunna anställa personer som inte har rätt kompetens... read more

300 sa hej till industrin

Vad gör man egentligen på en industri? Ett tiotal industriföretag öppnade sina dörrar för besökare inom ramen för projektet Hej industrin! Långt under jord, på lastbilsflak off-road, bland granskott, vid smidespressar och i kemilabb fick nyfikna uppleva industrin... read more

Plast är det nya närodlade

”IKEM är en viktig part för att skapa gemensamma plattformar”, säger Ylwa Alwarsdotter på SEKAB BioFuels and Chemicals. Plast som tillverkas av svensk skog är en innovation som många hoppas på att få se mer av. Den närodlade plasten kan komma att konkurrera med den... read more

Kemi hela dagen

Att skapa mötesplatser där IKEM:s medlemsföretag samt politiker och beslutsfattare får möjlighet att träffas är en viktig och uppskattad del i organisationens arbete. Ett exempel är Kemikaliedagarna, som är inriktade på frågor kring hälsa, säkerhet och miljö och där... read more

Det här erbjuder IKEM

Som bransch­organisation och representant för medlemsföretagen har vi – tillsammans med medlemmarna – lättare att nå fram till de som beslutar om nya lagar eller regler. Du får en stark plattform där du tillsammans med branschkollegor kan vara med och påverka... read more

Närkontakt mellan företag och politiker

Lars Gustafsson på BASF får genom IKEM möjlighet att träffa politiker under Almedalsveckan. Under Almedalsveckan sammanför IKEM sina medlemmar med politiker och andra beslutsfattare. Sommaren 2015 var BASF ett av företagen som tog vara på möjligheten. –Det är väldigt... read more

IKEM håller matchen i gång

Det branschöverskridande initiativet Industrin tar matchen är till för att skapa förståelse för hur viktig industrin är för välfärden. IKEM och tolv andra organisationer inom Svenskt Näringsliv står gemensamt bakom Industrin tar matchen där närvaron i sociala medier... read more

Rätt person på rätt plats

Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på IKEM Att det finns rätt kompetens när man behöver är en av de viktigare frågorna för IKEM:s medlemsföretag. Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning hos IKEM, arbetar med att kartlägga innovations- och... read more

Att väcka och sprida intresset för kemi

Kemins Dag är ett årligen återkommande evenemang. Senaste Kemins Dag engagerade 110.000 elever på 1.200 skolor. Målsättningen är att väcka och sprida intresset för kemi. Varje år tar vi fram ett nytt spännande kemiexperiment tillsammans med några science centers. Allt... read more

702 Företagsbesök från IKEM

Röst om Join IKEM: – Bra att vi fick besök till kontoret och hade möjlighet att ställa frågor och bli informerade om allt IKEM kan hjälpa till med. Röster från medlemsundersökningen: –Jouren överraskar mig ständigt. Personalen där är alltid tillgänglig, och extremt... read more

Utredning om kemikalieskatt brister

Dag Duberg på Tarkett kan via arbetet tillsammans med IKEM vara med och ge synpunkter på kemikalieskatteutredningen. Brister i Kemikalieskatteutredningen riskerar att påverka medlemsföretagen. Det får både företagen och IKEM att aktivera sig för att bidra med kunskap... read more

3 avtal blir 1 och byter namn

IKEM:s kollektivavtal blir lättare att överblicka när de nu blir färre. Tidigare har nästan varje industribransch som ingår i IKEM haft ett eget avtal med IF Metall. För varje avtalsrörelse som genomförts har dock innehållet i de olika avtalen blivit mer lika. Därför... read more

Mer fakta om IKEM

IKEM fick 47 nya medlemsföretag under 2015   IKEM har under 2015 genomfört 78 centrala förhandlingar och biträtt sex företag i domstol i arbetsrättsliga tvister.   Under 2015 tog arbetsgivarjouren emot omkring 6.500 telefonsamtal och e-postar om olika... read more

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige företräder 1.400 svenska och utlandsägda företag med cirka 70.000 medarbetare. Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. IKEM företräder också medlemmar från t ex sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor.

Du kan läsa mer om ikem på:

www.ikem.se

Redaktion:

Anneli Kamlin
Lennart Lusth
Lars Rystadius
Marie Svanberg
Catharina von Sydow

Illustrationer:

Maja Modén
Lennart Lusth

Kontakt:

Catharina von Sydow, IKEM Telefon: 010 – 455 38 77 catharina.von.sydow@ikem.se